• gromadzi informacje nt. tej historii

• relacja: https://historiamowiona.muzeum1939.pl/swiadkowie-historii/swiadek/jozef-zawada

• źródło zdjęcia: https://www.archiwumemigranta.pl/en/collections/polish_children_of_pahiatua