Płaskie chleby wypiekane z otrębów, którymi żywiono się na Syberii.