Premier Nowej Zelandii w latach 1940–1949. Wspierał przyjazd polskich dzieci od strony politycznej. Wówczas Nowa Zelandia nie miała polityki imigracyjnej, co znaczy, że nie było drogi formalnej, regulacji, które decydowałyby o tym, jak należy traktować uchodźców.

Źródło zdjęcia: https://teara.govt.nz/en/photograph/176/peter-fraser