Transportowiec, na którego pokładzie 31 października 1944 r. (8–9 wieczorem) dzieci i ich opiekunowie zawinęli do portu w Wellington. Podróż zaczęła się w Bombaju (15 października, dziewiąta rano). Na statku opiekunką dziewcząt była s. Monika Alexandrowicz, a chłopców – s. Imelda Tobolska.